ETİK DERLER ADINA!

Her ne kadar İstanbul’ da ki toplantıya katılamamış olsak da, sonuna kadar desteklediğimizi bildirmek isteriz.

Belirlenen yayın saatinde yayına geçemedik ama desteğin azı çoğu olmaz.

ETİKLER
• Özgürlük: Düşünceler, üsluplar ve  içerik serbesttir.
• Dürüstlük: Alıntıları ve esinlenmeleri gösteririz.
• Bağımsızlık: Maddi ve manevi çıkar gözetmeyiz.
• Nesnellik: Eleştirilerimizi gerekçeli ve tarafsız yaparız.
• Saygı: Cinsiyet, yaş, etnik köken, din ve mezhep gibi farklılıklara saygı duyarız.
• Yenilikçilik: Dinler, araştırır, geliştirir ve paylaşırız.
POLİTİKALAR:
• Özel bilgileri izinsiz yayımlamayız.
• Sponsor’ların ve davet sahiplerinin reklamı niteliğinde yazı yazmayız.
• Sosyal sorumluluk konularına ilgiyle bakarız.
• Yazım kurallarına özen gösteririz (kişisel tarzlar ayrıdır).
• Polemiklere girmeyiz.
• Bloga yapılan yorumları filtrelerken âdil davranırız.
• Yazılarımıza uzun (birkaç aydan fazla) aralar vermeyiz.
Jeofiz(İK)çi de bu yolda sizlerle 🙂
SELAM OLSUN!
Orkun TEKE
Jeofiz(İK)çi
orkunteke@gmail.com
Reklamlar